Kontroler – praca na parkingach, targowisku

zakończony, rozstrzygnięcie:

Organizator: ZGKiM w Gostyniu

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu

Opis stanowiska:

 • kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów na parkingach gminnych oraz w Strefie Płatnego Parkowania,
 • naprawa bieżących uszkodzeń, awarii przy parkomatach,
 • pobieranie opłaty targowej oraz rezerwacyjnej, weryfikowanie zajmowanych miejsc targowych,
 • kontrolowanie ruchu drogowego – nadzorowanie przejścia dla pieszych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat B.

Predyspozycje osobowościowe:

 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • punktualność,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu godzin.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kserokopie dokumentów o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach, umiejętnościach.

Dokumenty należy przesłać na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ul. Nad Kanią 107
lub na adres zgkim@gostyn.pl do dnia 24.01.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 655720310.

Pliki do pobrania:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Opublikował: Marcin Krawiec
Publikacja dnia: 09.01.2020
Dokument oglądany razy: 512
 
30.09.2020 // www.zgkim.gostyn.pl/BIP